ODBORNÝ POSUDEK

  • Ke každé žádosti o podporu v rámci programu Deštovka se přikládá odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č.388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015. Hlavní součástí posudku je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.
  • Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace a musí z něj být patrný rozsah, způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje dané podmínky pro získání dotace.
  • Odborný posudek jsme schopni vyhotovit zpravidla do 14 dnů od zaslání kompletních podkladů objednatelem. V akutních případech je možné se domluvit na rychlejší vyhotovení. Např. v případě již zaregistrované žádosti do programu Deštovka a doložení povinné přílohy- odborného posudku.
  • Pro zpracování posudku je třeba doložit podklady, jejiž výčet Vám zašleme emailem po domluvě.
  • Fyzická návštěva v místě realizace není v 99% případů ke zhotovení posudku třeba. V případě kompletních podkladů jsme schopni vyhotovit odborný posudek "od stolu".
  • Zpracováný odborný posudek je nezbytnou přílohou podané žádosti do programu Deštovka. Vyhotovení odborného posudku je prvním krokem v případě zájmu o program Deštovka.