AKTUALITY

Světový den vody

22.3.2021

Přístup k čisté a kvalitní vodě je základem kvalitního života. Světový den vody, který připadá na pondělí 22. března, připomíná důležitost vody pro lidstvo. Tématem letošního svátku je komplexní hodnota vody – připomíná, že voda má obrovskou cenu pro domácnosti, kulturu, zdraví, vzdělání, ekonomiku a životní prostředí.

Více

Světový den vody vyhlašuje OSN, která chce letošním ročníkem upozornit na globální vodní krizi a na jeden z cílů udržitelného vývoje, který si vytkla – zavedení čisté vody a odpadu pro všechny do roku 2030. Součástí světového dne jsou většinou nejrůznější akce, které se v letošním roce přesouvají do online prostředí.

Zdroj.: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/aktuality/


Byl spuštěn Dotační program Nachytej dešťovku!

1.2.2021

V roce 2021 byl spuštěn Dotační program Nachytej dešťovku! Ten je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ROCE 2021: 1.2.2021 – 31.10.2021


Dotce 2,7 miliard korun schválena šesti stovkám úspěšných žadatelů

20.8.2020

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 2,7 miliard korun šesti stovkám úspěšných žadatelů. Podpora míří především do obcí, které s její pomocí zrenovují veřejné budovy, začnou využívat srážkovou vodu, nebo zajistí efektivnější zpracování odpadu.

Více

Největší část peněz putuje do obcí na energeticky úsporné renovace veřejných budov. V Moravském Písku si díky tomu opraví sokolovnu, v Kostelci nad Orlicí se mohou pustit do renovace budovy knihovny a v Kladně zateplí základní školu. „Na energetická opatření ve veřejných budovách jdou téměř dvě miliardy korun. Peníze pošleme více než čtyřem stovkám obcí, které je nejčastěji využijí při modernizaci nejrůznějších školních budov. Mezi podpořenými projekty ale najdeme i památkově chráněné stavby, radnice, sportovní haly či nemocnice,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.Zelenou dostaly i projekty na hospodaření s dešťovou vodou či efektivnější zpracování odpadů. Projekty cílící na úsporu energie, zpracování odpadů a adaptaci na změny klimatu jsou klíčové jak pro samotné obce, tak pro životní prostředí.

Zdroj.: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=131


Sucho se vrací. Na jaře je nedostatek vláhy problém

7.4.2020

Současné jasné počasí spolu s rozvíjející se vegetací opět prohlubuje problém posledních několika let: sucho. Jaro je období náročné na vlhkost půdy, protože vegetace potřebuje k růstu dostatek vody, kterou odčerpává z půdy do svého těla a spotřebovává ji při evapotranspiraci. Spolu s nedostatkem srážek tedy začínáme pociťovat, že sucho je zpět.

Více

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu spadlo za minulý týden na území České republiky průměrně 0,5 mm srážek (Čechy 0,6 mm, Morava 0,5 mm), což odpovídá 6 procentům normálu pro toto období. „Bohužel to vypadá, že sucho nám nastupuje ve velkém a nebude se na tom v příštích dnech příliš měnit. Prozatím to nevypadá, že bychom se měli dočkat nějakých výraznějších srážek,“ uvádí analytička Monika Bláhová z portálu Intersucho.cz. V uplynulém týdnu se sucho zatím výrazně neprojevilo, protože půda v sobě zadržovala dostatek vláhy z únorových srážek. Výjimkou jsou podle údajů portálu Intersucho.cz Rakovnicko a Českobudějovicko, kde deficit vláhy přetrvává dlouhodobě. „Co se týče srážek za zimní období a vody ze sněhu, je situace velmi variabilní. Ačkoliv konec roku 2019 a leden 2020 byly srážkově podnormální, na mnoha místech pomohl (z hlediska vláhy zachycené v půdě) na srážky netypicky bohatý únor,“ komentuje Monika Bláhová otázku Ekolistu.cz, zda se teď projevuje chybějící zásoba vody ve sněhu. „Jinými slovy, situace bude velice záležet na aktuálním vývoji, který ale dle naší předpovědi nevypadá moc nadějně,“ dodává analytička.Obecné hodnocení průběhu jara je, že je výrazně sušší, než je obvyklé. Současný stav se srovnává portál Intersucho.cz s obdobím let 1961 – 2010, jeho výstupy tedy ukazují odchylku vzheldem k tomuto období. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou podprůměrné i dubnové průtoky řek a potoků, přičemž ve 30 % profilů nedosahovaly ani čtvrtiny měsíčního "normálu". Předpokládá se, že během dalších dnů bude hladina vodních toků buď stejná, nebo bude pozvolna klesat, s výjimkou vodních toků odvodňujících horské oblasti se sněhovou pokrývkou, kde může být vody více.

Zdroj.: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sucho-se-vraci.na-jare-je-nedostatek-vlahy-problem


Ministerstvo životního prostředí uvolní další miliardu na boj se suchem

4.2.2020

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvolnilo další miliardu korun na boj se suchem. Příspěvek může obcím pokrýt většinu nákladů na opatření, která zlepší vsakování dešťových srážek. Úřad o tom informoval v dnešní tiskové zprávě.

Více

MŽP uvedlo, že od roku 2014 šlo na podporu vsakování a udržení vody v krajině i ve městech více než deset miliard korun a zájem o dotaci na boj se suchem stoupá. Podle ministra Richarda Brabce (ANO) loni dostal resort 108 žádostí na využití dešťové vody ve městě v celkové výši půl miliardy korun, což je oproti předchozím letům několikanásobný nárůst."Jsem rád, že starostové postupně zjišťují, že přírodní zdroj, jakým je dešťová voda, je ideální alternativou pitné vody a nabízí obrovské rezervy. Pro letošek jsme proto nachystali jednu miliardu korun, díky ní budou moci starostové efektivněji využívat vodu srážkovou, přispějí k řešení problému sucha a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů," řekl k současné dotační výzvě.Obce mohou dešťovou vodu k zalévání, chlazení či splachování v obecních budovách zachytit do vybudovaných podzemních nádrží. Příspěvek se vztahuje i na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť a jiných veřejných ploch za propustné. Resort podpoří i výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a dalších protipovodňových opatření."Částka, kterou lze z evropských fondů na projekty nad 200 tisíc korun získat, dosahuje až 85 procent z celkových výdajů. U projektů na zvýšení retenční kapacity řek a potoků a zlepšení přirozených rozlivů či například vybudování povodňového parku je spoluúčast žadatelů ještě nižší, dotace jim uhradí dokonce až 95 procent celkových způsobilých výdajů projektu," upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. O dotaci je možné požádat do 11. ledna 2021, došlé projekty budou podle MŽP vyhodnocovány a schvalovány průběžně."Vzhledem k tomu, že letošek je posledním rokem stávajícího programového období, jedná se o poslední prostředky z evropských fondů, které půjdou na podporu využívání srážkové vody v urbanizovaném území. Téma adaptace sídel na změnu klimatu však bude prioritou i v následujícím období 2021 až 2027, proto projekty mohou obce a města připravovat průběžně s reálným očekáváním finanční podpory i v budoucnosti," dodal ministr.

Zdroj.: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-zivotniho-prostredi-uvolni-dalsi-miliardu-na-boj-se-suchem


Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni

7.5.2019

„Situace je na začátku jara horší než v loňském roce, 50 % území je ve stavu půdního sucha, 80 % vrtů a 66 % pramenů je ve stavu silného či mimořádného sucha. S ohledem na meteorologickou předpověď by mohlo v následujících dnech dojít ke zlepšení půdního sucha, ale stavu podzemních i povrchových vod to příliš nepomůže,“ uvedl dnes aktuální situaci v oblasti sucha Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.

Více

„Boj se suchem je pro naši vládu absolutní prioritou. Do roku 2030 do něj investujeme dalších až 30 miliard korun. Peníze máme alokované v rámci Národní investičního plánu České republiky. Na letošní rok máme na boj se suchem peněz dostatek, prioritní je rychlé čerpání a realizace projektů,“ uvedl dnes po jednání předseda vlády Andrej Babiš.Krajině a její schopnosti zadržovat vodu pomáhají také programy Ministerstva životního prostředí. „Ministerstvo životního prostředí na přírodě blízké projekty zaměřené na půdu, zadržování vody v krajině a zlepšování bilance podzemních vod máme v našich programech do roku 2020 ještě 4 miliardy korun z evropských fondů. Přes 7 miliard jsme již investovali do vybudování tůní, mokřadů, nové zeleně, rozlivů řek, úpravy toků a dalších více než 6 tisíc projektů,“ vypočítává Brabec.

Zdroj.: https://www.mzp.cz


Deštovka

1.4.2019

Zdá se, že vodu do vyprahlé krajiny nevrátí ani přívaly sněhu ani jarní tání. Nezbývá, než se naučit šetřit pitnou vodou a lépe využívat vodu srážkovou. I v tom máme rezervy. Na pomoc přichází Dešťovka - dotační program Ministerstva životního prostředí. Na lepší využívání dešťové vody v rodinných domech po celém Česku přispívá až 105 tisíc korun. Městům a obcím pak nabízí rezort jednu miliardu z Operačního programu Životní prostředí v tzv. velké Dešťovce pro obce. I jim přinese efektivní hospodaření s vodou lepší klima a úspory.

Více

S dešťovkou můžete zalévat i splachovatEfektivně využívat dešťovou vodu dnes znamená zachytávat ji ideálně do izolovaných nádrží pod zemí nebo v suterénu domu. Na rozdíl od otevřených nádrží v nich je kvalita vody dlouhodobě stálá a vodu lze použít i v době sucha. Program podporuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti.„Dešťovka pokryje domácnosti až polovinu výdajů na zavedení systému využívající srážkovou či odpadní vodu, což může být podle zvolené varianty až 105 tisíc korun,“ vypočítává úsporu ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Nádrže na srážkovou vodu majitelé domů ocení zejména při přívalových deštích, které jsou v jarních a letních měsících častější než v jiných obdobích. Voda z nich se do vyschlé půdy vsakuje jen těžko, zatímco nádrže na vodu naplní a vodu lze používat ještě několik týdnů poté. Nejenom že domácnosti ušetří díky nižší spotřebě pitné vody, ale v domácnostech bude voda díky nádržím dostupná i v suchých obdobích.“

Zdroj.: https://www.mzp.cz


MŽP vypsalo novou výzvu programu dešťovka pro obce

7.2.2019

Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu s dotací jedné miliardy korun na projekty takzvané velké dešťovky pro obce. Úřad tím podpoří hospodaření se srážkovou vodou, obce a města mohou postavit například velké nádrže pod komunikacemi. Po druhém jednání Národní koalice pro boj se suchem to řekl ministr Richard Brabec (ANO).

Více

Úřad také připravuje sedmiletý výzkumný projekt Prostředí pro život. Výzkum týkající se boje se suchem ministerstvo podpoří zhruba dvěma miliardami korun, podobnou částku investuje také do dalších oblastí výzkumu životního prostředí.Program zvaný velká dešťovka slouží obcím a městům například k tomu, aby si v rámci rekonstrukcí udělaly nádrže na dešťovou vodu pod komunikacemi, vystavěly zelené střechy, vyměnily nepropustné povrchy za propustné nebo odvodnily parkoviště do zasakovacích pásů.